ابروباد تحریر

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

ابروباد تحریر

در این صفحه ابروبادهای چاپی بر روی کاغذهای تحریر به نمایش گذاشته خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید کاغذهایی که برای خوشنویسی خودکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند کاغذهای تحریر هستند. در اینجا سعی شده است خلا وجود کاغذهای خوشنویسی خودکاری پر شود و طرحهای موجود بر روی ابروبادهای گلاسه بر روی کاغذ تحریر به چاپ رسیده است.

دسته‌بندی